pneumatycznekątoweprzemysłowerównoległedwuszczękoweobrotowechwytakirobotyka
Chwytaki przemysłowe

Chwytaki dwuszczękowe równoległe obrotowe

  • kąt obrotu 90° lub 180° (regulowany)
  • 2 cylindry pneumatyczne dwustronnego działania