pneumatycznedwuszczękowerobotykachwytakiobrotowerównoległekątoweprzemysłowe
Chwytaki przemysłowe

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku

  • możliwość regulacji pozycji i prędkości
  • skok do 80 [mm] (dla każdej szczęki chwytającej)
  • siła chwytania do 3200 [N]