dwuszczękowerobotykapneumatycznerównoległeobrotowechwytakikątoweprzemysłowe
Chwytaki przemysłowe

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku

  • duży skok do 200 [mm] (dla każdej ze szczęk chwytających)
  • siła chwytania do 8500 [N]