pneumatycznedwuszczękowekątowerobotykaobrotowerównoległeprzemysłowechwytaki
Chwytaki przemysłowe

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne o dużym skoku

  • duży skok do 60 [mm] (dla każdej szczęki chwytającej)
  • siła chwytania do 2500 [N]