chwytakidwuszczękowerównoległeobrotowerobotykapneumatycznekątoweprzemysłowe
Chwytaki przemysłowe

Chwytaki dwuszczękowe równoległe

  • skok od 2 do 16 [mm] (dla każdej szczęki chwytającej)
  • siła chwytania do 350 [N]